Kadra pedagogiczna


Dyrektor szkoły
Agata Walczak
muzyka, technika
Wicedyrektor szkoły
Zdzisław Białacki
matematyka
Nauczyciele
Elżbieta Aderek
wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja
Barbara Żuchowska
nauczanie zintegrowane kl. II, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Wójcik
nauczanie zintegrowane kl. III, plastyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica, rewalidacja
Anna Sobocińska
nauczanie zintegrowane kl. I, religia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne
Małgorzata Wierzbicka
wychowawca kl. V, religia, rewalidacja, nauczyciel wspomagający, świetlica
Piotr Sobociński
wychowawca kl. VI, wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Iwona Kostaniak
wychowawca kl. VII, j. polski, geografia, zajęcia z cudzoziemcami
Ewa Wójcik
wychowawca kl. VIII, j. polski, biblioteka, nauczyciel wspomagający
Karolina Gaik
j. angielski, informatyka
Justyna Polak
j. rosyjski, nauczyciel wspomagający
Marcin Koch
wychowawca kl. IV, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
Emilia Hadowska
biologia, chemia, fizyka
Aleksandra Pietraszewska
integracja sensoryczna, nauczyciel wspomagający
Aneta Plaskota
wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, świetlica
Joanna Sibilska
wychowanie przedszkolne
Kamila Skarżyńska
wychowanie przedszkolne, świetlica
Urszula Kaniewska
psycholog