Plan lekcji


Oddziay przedszkolne
Oddzia
o3
o4
o5
Pn
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
Wt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
rytmika
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
rytmika
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
r
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
Cz
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
Pt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
j. angielski
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
j. angielski

Klasy 0-2
Klasa
0
1
2
Pn
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
religia
edu. wczesn.
religia
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
j. angielski
edu. wczesn.
edu. wczesn.
Wt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
j. angielski
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
j. angielski
zaj. korekc.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
muzyka
r
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
religia
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
zaj. korekc.
Cz
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
gim. korekc.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
j. angielski
religia
edu. wczesn.
j. angielski
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
religia
Pt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
wych. przedsz.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
muzyka
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.

Klasy 3 - 5
Klasa
3
4
5
Pn
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
zaj. korekc.
religia
przyroda
j. polski
matematyka
j. angielski
wf
j. polski
j. polski
wf
j. angielski
religia
matematyka
Wt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
religia
j. angielski
edu. wczesn.
edu. wczesn.
j. angielski
matematyka
godz. wych.
wf
j. polski
wd
matematyka
plastyka
godz. wych.
historia
informatyka
r
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
j. polski
technika
wf
muzyka
religia
wf
religia
muzyka
j. angielski
j. polski
technika
Cz
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
muzyka
matematyka
wf
historia
j. polski
informatyka
j. polski
historia
biologia
wf
matematyka
Pt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
religia
j. angielski
edu. wczesn.
edu. wczesn.
edu. wczesn.
j. polski
plastyka
j. angielski
matematyka
przyroda
zaj. korekc.
j. angielski
matematyka
j. polski
wf
geografia
wd II procze


Klasy 6 - 8
Klasa
6
7
8
Pn
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
matematyka
j. rosyjski
religia
wf
plastyka
informatyka
wf
matematyka
matematyka
religia
j. polski
godz. wych.
j. angielski
j. rosyjski
geografia
j. angielski
godz. wych.
wf
religia
j. polski
Wt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
wf
geografia
j. angielski
j. polski
historia
matematyka
wd II procze
historia
j. rosyjski
chemia
chemia
wf
j. polski
wd / dor. zaw.
chemia
chemia
j. polski
matematyka
matematyka
historia
wos
wd / dor. zaw.
r
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
muzyka
j. polski.
j. polski
j. rosyjski
technika
wf
matematyka
wf
j. angielski
geografia
informatyka
religia
muzyka
j. rosyjski
matematyka
j. polski
j. polski
wf
j. angielski
informatyka
Cz
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
religia
matematyka
j. polski
j. angielski
biologia
historia
biologia
biologia
wf
historia
j. polski
j. polski
j. angielski.
wf
j. angielski
matematyka
biologia
j. polski
religia
historia
Pt
8:00-8:45
8:50-9:35
9:45-10:30
10:40-11:25
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:15-15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
godz. wych.
j. polski
matematyka
j. angielski
wf
fizyka
fizyka
plastyka
j. polski
geografia
matematyka
j. rosyjski
j. polski
wf
fizyka
fizyka
matematyka
wos
edb