Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie w roku szkolnym 2023/2024

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 lutego 2023r. 27 lutego 2023r.
godz. 15:00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
1 marca 2023r.
godz. 7:00
23 marca 2023r.
godz. 15:00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
24 marca 2023r. 29 marca 2023r. Weryfikacja wniosków
5 kwietnia 2023r.
godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
6 kwietnia 2023r.
godz. 13:00
21 kwietnia 2023r.
godz. 15:00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane
24 kwietnia 2023r.
godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja uzupełniająca
1-14 sierpnia 2023r. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
15-24 sierpnia 2023r. Weryfikacja wniosków
25 sierpnia 2023r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
28-30 sierpnia 2023r. Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane
31 sierpnia 2023r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie
L.P. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku lub zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami 22 lutego - 20 marca 2023r.
2 Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów 21 - 29 marca 2023r.
3 Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 7 kwietnia 2023r. godz. 14.00
4 Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 12 - 30 kwietnia 2023r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 5 maja 2023r. godz. 14.00

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

3. Spis załączników.
4. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy.
5. Oświadczenie woli zapisu dziecka do pierwszej klasy.
6. Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki kandydatowi powyżej 5 godzin.
7. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Pniewy.
8. Zarządzenie nr 8.2023 Wójta Gminy Pniewy
9. Scan uchwały Rady Gminy Pniewy - str. 1.
10. Scan uchwały Rady Gminy Pniewy - str. 2.
11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
12. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego