Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie w roku szkolnym 2022/2023
 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

21 lutego 2022r. 25 lutego 2022r.
godz. 15:00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
28 lutego 2022r.
godz. 7:00
21 marca 2022r.
godz. 15:00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
22 marca 2022r. 28 marca 2022r. Weryfikacja wniosków
8 kwietnia 2022r.
godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
11 kwietnia 2022r.
godz. 13:00
20 kwietnia 2022r.
godz. 15:00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane
22 kwietnia 2022r.
godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja uzupełniająca
1-17 sierpnia 2022r. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
18-24 sierpnia 2022r. Weryfikacja wniosków
25 sierpnia 2022r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
26-30 sierpnia 2022r. Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane
31 sierpnia 2022r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

3. Spis załączników.
4. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy.
5. Oświadczenie woli zapisu dziecka do pierwszej klasy.
6. Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki kandydatowi powyżej 5 godzin.
7. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Pniewy.
8. Zarządzenie nr 5.2022 Wójta Gminy Pniewy
9. Scan uchwały Rady Gminy Pniewy - str.1.
10. Scan uchwały Rady Gminy Pniewy - str.2.
11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
12. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego